توزیع خوراک دام باگاس در مراکز پرورش ممنوع اعلام شده است

نسبت بالای گاوهایی که در اوایل شیردهی از نظر انرژی کم تامین می‌شوند با یک حالت متابولیک اسیدوتیک همزمان یک چالش خاص است.

زیرا در نتیجه جیره پایه باید از نظر انرژی ارتقا یابد.

در حالی که در همان زمان مقدار خوراک دام باگاس کاهش می‌یابد، برای دستیابی به این اهداف به ظاهر متناقض می توان از سیلاژ پالپ فشرده استفاده کرد. با 10 تا 20 کیلوگرم جرم تازه (2 تا 5 کیلوگرم DM) در هر حیوان و در روز، عملکرد بالا را می توان به طور موثر تغذیه کرد.

زیرا سیلوهای پالپ فشرده به دلیل محتوای پکتین بالا، دارای غلظت انرژی بالایی هستند.

از طرف دیگر، مقدار pH در شکمبه به سختی تحت تأثیر مقادیر کمی قند یا نشاسته در خمیر فشرده قرار می گیرد. افزایش نسبت سیلوی ذرت در جیره نیز می تواند مشکل اساسی در این گله را کاهش دهد.

بر بهداشت در انبار گوساله تاکید کنید و به شدت بنوشید
که از انبار گوساله خارج می شود: تغذیه فشرده در اینجا ارزش خود را ثابت کرده است، یعنی شیر باید تا حد امکان آزادانه («ad libitum») از روز اول زندگی ارائه شود.

برای جلوگیری از اسهال، همچنین مهم است که ایگلوهای گوساله پس از برداشتن آخرین گوساله، با یک پاک کننده فشار قوی تمیز شوند و برای چند روز خالی بمانند. خشک کردن کامل و نور خورشید منجر به کاهش مداوم خطر عفونت و در نتیجه کاهش خطر اسهال می شود.

تنها چند هفته بعد، به لطف اجرای بیشتر توصیه ها، وضعیت در مزرعه به طور قابل توجهی بهبود یافته بود: تولید شیر به طور متوسط ​​به 30 لیتر در روز افزایش یافت، گوساله ها عمدتاً چند هفته اول زندگی را بدون هیچ گونه شیری پشت سر گذاشتند.

مشکلات و هزینه های دامپزشکی به طور قابل توجهی کاهش یافت. چگونه اقدامات نسبتاً ساده می تواند سلامت گله را بهبود بخشد – و در نتیجه همه افراد درگیر را خوشحال کند!