خریدار بهار مرکبات لیمو خشک

منظور از لیمو خشک چیست؟ لیمو خسشک را معموا برای چه مصارفی در منازل استفاده میکنند؟ خریدار بهار مرکبات لیمو خشک چه اقشاری هستند؟
لیموی خشک که امروزه به همان لیمو ترش معروف شده است بسیار مورد استفاده عموم قرار میگیرد. دلیل استفاده زیاد از این نوع مرکبات این است که علاوه بر طعم و مزه خوبی که دارد انواع ویتامین ها را در خود نهفته است که برای سلامتی انسان بسیار مفید است. در ایران این نوع لیمو و بهاره آ بسیار خریدار دارد.