در مصر باستان آلو سیاه خشک به عنوان دستمزد به کارگران داده می شد

و البته، تمام میوه های خشک، صرف نظر از میزان مصرف، باید شسته شوند: می توانید 5-10 دقیقه خیس کنید، زیر آب جاری بشویید، با یک حوله خشک کنید. بعضی از آنها را با آب جوش می جوشانند و سپس شسته می شوند. می توانید از مایکروویو عبور کنید، فقط به یاد داشته باشید که میوه را نرم می کند.

من همیشه آنها را می جوشانم و آب را به سرعت تخلیه می کنم. بعد از یک دقیقه آب باقیمانده تبخیر می شود و میوه های خشک به نظر می رسند که نریخته اند.

اگر میوه های خشک مانند آلو سیاه خشک بخشی از مخلوط آجیل هستند، امیدوارم در آنجا تمیز باشند – شستن پوسته آجیل قبل از استفاده معمول نیست.

قبل از پخت، میوه های خشک را باید جدا کرده و چندین بار در آب جاری گرم بشویید، زیرا. میوه های خشک در حین خشک شدن در انبارهای روباز با گرد و غبار، روی زمین و گرد و خاک و کرم، ماسه وجود دارد و پس از خشک شدن، خشکبار را با بیل کنده و در کیسه ها قرار داده، بسته بندی و سپس حمل می کنند.

بنابراین، آنها باید در چندین آب پردازش شوند.

اگر آن را به شکل طبیعی بخورم، لازم است، زیرا گمان نمی‌کنم چی‌کننده‌ها و میوه‌چین‌ها در جایی که رشد کرده و بسته‌بندی می‌شوند، این کار را انجام دهند. اگر در کمپوت و خمیر – نه لزوما، اما هنوز هم بهتر است شسته شود – ممکن است ماسه، حتی سنگریزه های کوچک (به عنوان مثال، در کشمش) وجود داشته باشد.

ضروری! حتی ضروری. گرد و غبار و کثیفی زیادی روی میوه های خشک در طول فرآیند خشک کردن، حمل و نقل و ذخیره سازی جمع می شود. و برخی از انواع میوه های خشک مانند کشمش را با گوگرد درمان می کنند.

و البته هیچ کس این میوه ها را قبل از خشک شدن نمی شویید. آب پشت میوه های خشک کثیف است، گاهی اوقات شاخه ها و سنگریزه های ریز در آن وجود دارد.