فردی که برای خرید کفش مردانه شیفر کلیه اش را فروخت

این نتیجه نشان می دهد که برای درک اهمیت کفش مردانه شیفر مناسب و اندازه گیری عملکرد فیزیکی واقعی افراد، آزمایش ها باید تا حد امکان بدون کفش انجام شود.

برای ارائه مؤثرتر نتایج، نیاز به مطالعاتی با تعداد موارد بالاتر، استفاده از تحلیل‌های عینی‌تر و پیگیری طولانی‌تر موارد است.

اینها عبارتند از: کشیدن نوک پا به سمت خود و چند ثانیه شمردن و هل دادن انگشتان پا به سمت جلو در جهت مخالف، هم ساختار ماهیچه ای را تقویت می کند و هم انعطاف ساختار عروقی منتهی به پا را افزایش می دهد و خون رسانی می شود. نیز مفید باشد. چرخاندن پا در جهت عقربه‌های ساعت و خلاف جهت عقربه‌های ساعت به تقویت مچ پا کمک می‌کند.

تلاش برای گرفتن چیزی روی زمین با انگشتان پا به تقویت انگشتان کمک می‌کند. پیاده‌روی در خانه برای افراد مسن که می‌توانند راه بروند، کمک بزرگی برای گذراندن این روند خواهد بود.

از نظر جسمی و روانی برای راحت‌تر کردن حرکت هنگام راه رفتن با کفش کتانی که از مچ پا در حین راه رفتن محافظت می‌کند، دارای سطح نرم، ضربه‌های ناشی از فشار را جذب می‌کند و ساختار کفی دارد.

فراموش نکنیم آهن کار می درخشد…

برایتان روزهای تندرستی آرزومندم.

کفش‌ها نیز مانند پا به‌عنوان رابط بین بدن و زمین عمل می‌کنند. کیفیت این ورودی‌ها با تغییر در فعال‌سازی عضلات پا و ساق پا، هم بر حرکت و هم تراز اسکلتی فرد تأثیر می‌گذارد.

بر اساس این اطلاعات، پا درد و بدشکلی ناشی از کفش و تاثیر کفش بر راه رفتن و تعادل بارها ثابت شده است عوامل اصلی تعیین کننده تناسب کفش و کفش; ویژگی های کفش که بر تعادل تاثیر می گذارد ارتفاع پاشنه، ضخامت زیره و سختی زیره است که اساساً این ویژگی هایی که کفش باید داشته باشد در جهت محافظت از پا، ایجاد ثبات پا، افزایش اصطکاک با زمین و جذب بدن است. شوک.

این به عنوان “رابطه بین کفش انتخابی و استفاده از کفش و ایجاد تغییر شکل، تعادل و عملکرد عملکردی” ایجاد شد.