لنت ترمز دیسکی موتورسیکلت که فقط با آب کار می کند

برای اینکه سیستم ترمز همیشه به درستی کار کند، دیسک ها و لنت ها باید در بهترین حالت نگهداری شوند. در واقع با هر ترمزگیری، اصطکاک باعث مصرف مواد هم توسط لنت ها و هم دیسک می شود.

برای اینکه عملکرد صحیح سیستم لنت ترمز دیسکی موتورسیکلت به خطر نیفتد، پس از رسیدن به حد سایش معین، دیسک‌ها و لنت‌های ترمز باید تعویض شوند.

حداقل ضخامت سطح ترمز (Min TH) روی دیسک ها نشان داده شده است، در حالی که لنت های ترمز معمولاً مجهز به نشانگر سایش هستند که زمان تعویض آنها را نشان می دهد.

زمان تعویض دیسک و پد
توصیه می شود که ترمزها را هر 15000/20000 کیلومتر چک کنید اما در صورت بروز پدیده ارتعاش باید فوراً این کار را انجام دهید. علائم اصلی که نشان دهنده فرسودگی یا خرابی دیسک یا پدها هستند عبارتند از:

• روشن شدن چراغ هشدار (در صورت وجود و فقط برای لنت ها)
• صدا در هنگام ترمز
• وجود ارتعاش
• وجود خطوط دایره ای عمیق یا ترک های شعاعی در سطح ترمز
• علائم داغ شدن بیش از حد

در برخی موارد، سطح روغن ترمز نیز می تواند اطلاعات مفیدی در مورد سایش دیسک ها و لنت ها ارائه دهد.

هنگامی که لنت ها و دیسک ها فرسوده می شوند، پیستون کالیپر ترمز برای جبران کاهش ضخامت دیسک و/یا لنت باید حرکت بیشتری انجام دهد و به نوبه خود مقدار بیشتری از روغن ترمز را جذب می کند که چراغ هشدار مناسب روی داشبورد را روشن می کند.
کولیس و قطعات هیدرولیک

تعویض کالیپرهای ترمز و سایر اجزای هیدرولیک سیستم ترمز (شلنگ ها، سیلندرهای ترمز، پمپ ترمز) به دلیل فرسودگی ناشی از اصطکاک انجام نمی شود، بلکه به دلیل خرابی یا شکستگی تصادفی انجام می شود.

تجربه بیش از پنجاه سال در تولید کالیپرهای ترمز برای تجهیزات اصلی به برمبو اجازه می دهد تا طیف کاملی از کالیپرهای بازسازی شده را ارائه دهد.