لوله و اتصالات داراکار و داستان ذخیره کردن 100 کیلو بلوط توسط سنجاب ها درون آن

در طول آموزش، کارکنان، سرپرستان و مدیران باید همه شرکت کنند. یادگیری تقویت شده روشی موثر برای ایجاد یک ذهنیت ثابت در همه است.

تمام آموزش های انجام شده در ایالات متحده باید با استانداردهای ملی و بهترین شیوه های صنعت از انجمن های شناخته شده مطابقت داشته باشد.

به عنوان مثال، انجمن گاز آمریکا دستورالعمل های ایمنی خط لوله و اتصالات داراکار را برای افزایش ایمنی خطوط لوله در صنعت گاز طبیعی ارائه می دهد.

فرهنگ ایمنی شرکتی را تقویت کنید
ایمنی در تاسیسات خط لوله برای جلوگیری از شرایط خطرناکی که ممکن است به کارکنان آسیب برساند بسیار مهم است.

ایمنی باید قبل از کار باشد و نه برعکس. مدیران و سرپرستان موظفند با نشان دادن مثال، دادن پاداش و اعمال پیامدها در صورت لزوم، این آگاهی را در کارکنان ایجاد کنند.

همه کارمندانی که در سایت کار می کنند باید دارای مجوز STOP WORK باشند تا بتوانند روندی را که به عنوان ناامن تشخیص می دهند متوقف کنند.

از روش های حفاری مناسب خط لوله اطمینان حاصل کنید
روش های مناسب حفاری خط لوله باید با احتیاط دنبال شود تا از شرایط خطرناک در محل جلوگیری شود. بیل مکانیکی های مورد استفاده باید در زمان مقرر سرویس شوند و اپراتورها به اندازه کافی آموزش دیده باشند.

هنگامی که یک بیل مکانیکی به خط لوله زیرزمینی آسیب می رساند، انفجار یا آلودگی محیطی ممکن است رخ دهد. بنابراین، تمام تاسیسات مدفون در زیر زمین باید قبل از شروع عملیات شناسایی و علامت گذاری شوند.

اپراتورها همچنین می توانند با شماره 181 تماس بگیرند تا از ایمن بودن شروع حفاری اطمینان حاصل کنند. تکنیک های نیمکت زنی و شیب بندی مناسب در حین گودبرداری ضروری است.

OSHA مشخص می‌کند که کارمندانی که در سنگرهایی با عمق 5 فوت یا بیشتر (در برخی ایالت‌ها عمق 4 فوت) کار می‌کنند، باید از سیستم محافظت از سنگر استفاده کنند.