مگس هایی که با خوردن بهار نارنج مردند!

مسئله ای که می خواهیم و تمایل داریم درباره ی آن صحبت کنیم درباره این است که چگونه ممکن است مگس ها بهار نارنج بخورند و به دنبال آن استفراغ کنند. با آراد برندینگ همراه باشید.

این مواد در ساختن اسانس عطر ها هم به کار می روند. در کل باید گفت بهار نارنج شیرازعلاوه بر ارزش غذایی ای که دارد در صنعت نیز استفاده های زیادی دارد.

استفاده منظم از دمنوش هایی که در آن از بهار نارنج جنگلی استفاده شده است برای درمان سکسه بسیار مفید است و البته در درمان بیماری های داخلی نیز بی تاثیر نیستند.