کودکی که با استفاده از موز خشک برای خود تفنگ درست کرد!

با بررسی در وب سایت های از جمله وب سایت های مختلفی از جمله وب سایت آراد برندینگ می توان از این موضوع اطلعات کافی را کسب کرد.

در بسیاری از تره بار فروشی های مختلف شهرستان های کشور می توان موز را تهیه کرد و با خشک کردن آن به فروش آن پرداخت که قیمت موز خشک از قیمت موز بالاتر می باشد.

اما بسیاری دیگر هستند که از موز خشک شده به عنوان میوه صادراتی استفاده می کنند که موز خشک صادراتی در کشور های خارجه دارای طرفداران بالای می باشد.

در بعضی از میوه فروشی ها و فروشگاه های سطح کشور گاها خیلی کم پیش می آید که میوه خشک را پیدا کنیم اما برای خرید موز خشک راه بهتری به جز وب سایت های که مشغول به این کار می باشند وجود ندارد.